ประตูโรงงานแบบเลื่อนพับได้ Folding gate

ประตูประเภทพิเศษที่มีลักษณะเป็น ประตูเลื่อนพับอัตโนมัติ, ประตูอัตโนมัติ รั้วเลื่อนพับอัตโนมัติ ประตูยืด ประตูโรงงาน ได้รับการออกแบบให้ควบคุมทางเข้าออก โรงงาน สำนักงาน และสถานที่สำคัญ ข้อดี ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย เมื่อเปิดประตูโฟลดิ้งเกท อัตโนมัติ ประตูจะเลื่อนพับลดระยะลงเหลือระยะ โดยเฉลี่ย 20 %ของระยะเมื่อเปิดประตูโฟลดิ้งเกทอัตโนมัติเต็มที่ ประตูแบบเลื่อนพับเก็บได้ แบ่งการใช้งาน 2 ประเภท

  • แบบ Electrical control (ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า )
  • แบบ Manual (ขับด้วยการผลักหรือเข็น)

บริษัท มีบริการ สำรวจหน้างานและเสนอราคาให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย