ประตู ผ้าใบม้วนอัตโนมัติ High speed PVC. Shutter

ทางบริษัทเป็นผู้จำหน่าย ประตูผ้าใบยี่ห้อ GOLDFAST และติดตั้งประตูผ้าใบม้วน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ความเร็วสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า
 เทคโนโลยีมาตรฐานภายใต้การควบคุมคุณภาพ จาก NY Design ข้อดีของประตูผ้าใบม้วนเปิด-ปิดอัตโนมัติ คือการเปิด-ปิด ความเร็ว 1 เมตร/1วินาที ประตู Brand : GOLDFAST, ประตู ผ้าใบอัตโนมัติ GOLDFAST, High speed PVC. GOLDFAST

นำไปใช้ในการป้องกัน ฝุ่น ควัน  แมลง เสียงรบกวน ควบคุมอุณหภูมิ ช่วยในการประหยัดพลังงาน เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ที่ต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเข้มงวด

Why use :

  • EXCELLENT FOR ENERGY SAVING. ประหยัดพลังงานของการปรับอากาศภายในห้อง
  • FAST OPEN&CLOSE in 0.8 Meter per Sec. ความเร็วการเปิดปิด ผ้าใบ 0.8 เมตร ต่อ 1 วินาที
  • Running smoothly เปิดปิดคล่องตัวมีความสมดุลย์
  • Prevent dust,Insect or Bird ป้องกันฝุ่น แมลงหรือนก
  • Easy maintenance ซ่อมบำรุงง่าย
  • Size&Design by Customer ลูกค้าเลือกแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ
  • Improve workplace environment ปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่การทำงาน
  • Fast after service บริการหลังการขายรวดเร็ว

ทางบริษัทเป็นผู้จำหน่าย ประตูผ้าใบยี่ห้อ GOLDFAST และติดตั้งประตูผ้าใบม้วน เปิด-ปิด อัตโนมัติ ความเร็วสูง ประตู Brand : GOLDFAST, ประตู ผ้าใบอัตโนมัติ GOLDFAST, High speed PVC. GOLDFAS