ประตูอุตสาหกรรมแบบเปิดเหนือศรีษะ Overhead Door

Overhead Doors เป็นประตูสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีรูปแบบการเปิดประตูที่ดี ช่วยปกป้องสภาพอากาศจากภายนอก ฝุ่นละออง ไม่ให้เข้ามาในโรงงาน รวมถึงช่วยรักษาอุณหภูมิภายในโรงงาน และมีระบบความปลอดภัยมากที่สุด

การติดตั้งประตูและรูปแบบการเปิดประตู มีหลายรูปแบบเพื่อให้เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งานและโครงสร้างของแต่ละโรงงาน แบบมาตรฐานประตูจะเลื่อนขึ้นในแนวดิ่งและจะเลื่อนขนานกับตัวเพดานของอาคาร หรือแบบเปิดในแนวดิ่งตลอดความสูงของบานประตู สามารถเลือกการเปิดปิดประตูด้วยมือ หรือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ที่ควบคุมการเปิด-ปิดได้หลายวิธี เช่น รีโมทคอนโทล , สวิทซ์ปุ่มกด ขึ้น- ลง, สวิทซ์มือกดเซ็นเซอร์